Informace o publikaci

Jak viděla Hnězdno roku 1000 středověká tradice?

Autoři

KALHOUS David

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Události v Hnězdně roku 1000 bezesporu patří k tradičním tématům středoevropské medievistiky. Důvodem je vedle existence relativně rozsáhlého souboru pramenů rozporuplnost jejich svědectví. Medievisté se je již tradičně pokoušeli buď harmonizovat, nebo alespoň získat přesvědčivé důvody pro odmítnutí některých z nich. Činili tak ve snaze sestavit jednotný obraz minulosti, čemuž se pochopitelně podřizovala i kritika pramene a interpretace paleografických zjištění.1 Avšak může vůbec historik postupovat jako detektiv? Vždyť historická paměť je především prostředkem budování identity na základě vytváření obrazu společné minulosti a konstruováním odlišnosti ve vztahu k druhým, a nikoli jakýsi "objektivní fakt". Z tohoto důvodu ovšem nelze snahu o vytvoření jednotného "příběhu" vůbec akceptovat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info