Informace o publikaci

Fyziologické ukazatele fytotoxického účinku fluoranthenu

Autoři

VÁŇOVÁ Lucie ZEZULKA Štěpán KUMMEROVÁ Marie

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) patří mezi persistentní, bioakumulativní a toxické látky s karcinogenními a mutagenními účinky. Jejich množství v prostředí se navyšuje zejména antropogenní činností. Rostliny mají schopnost tyto látky přijímat, translokovat a akumulovat. Lipofilní PAHs a produkty jejich transformace vyvolávají řadu metabolických i anatomicko-strukturálních změn, například v integritě buněčných membrán a procesů fotosyntézy a respirace na ně vázaných, které se odrážejí v růstu. Sledovány jsou takové znaky a vlastnosti (biomarkery) rostlinného organismu, které mohou indikovat vztah expozice a potenciálního ekologického rizika. Cílem studie bylo hodnocení změn v primárních procesech fotosyntézy jako včasného indikátoru fytotoxického vlivu fluoranthenu (FLT). Rostliny hrachu (Pisum sativum L.) byly kultivovány v Reid-Yorkově živném roztoku bez nebo s přídavkem FLT (0, 0.1, 1 a 5 mg.l-1) po dobu 20 a 27 dní. Přítomnost FLT v rostlinných pletivech vyvolala změny nejen na subcelulární úrovni (obsah a poměry fotosyntetických pigmentů, snížení efektivity primárních procesů fotosyntézy), ale i snížení tvorby biomasy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info