Informace o publikaci

Časoprostorové rytmy města - industriální a postindustriální Brno

Autoři

MULÍČEK Ondřej OSMAN Robert SEIDENGLANZ Daniel

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference Československé město včera a dnes: každodennost, reprezentace, výzkum
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova Brno;rhythm;postindustrial city;public transport
Popis Příspěvek se věnuje transformaci postindustriálního města z pohledu jeho časové organizace. Vychází z Lundské školy geografie času, konceptů rytmicity, Lefebvrovy analýzy rytmů a Crangovy geografické aplikace chronotopu. Příspěvek se na základě analýzy změn nabídky městské autobusové dopravy mezi roky 1989 a 2009 pokouší o empirické zachycení nástupu postindustriální vývojové fáze města. Zatímco časovost industriálního města lze charakterizovat společně sdíleným rytmem určovaným nevelkým počtem dominantních rytmizátorů (průmyslových závodů), je období deindustrializace města spojeno s výrazným oslabením takových celospolečensky platných rytmizátorů a tedy i s výraznou individualizací městské rytmicity. Za klíčové příčiny změn těchto časoprostorových rytmů je možné považovat zvyšující se podíl sektoru služeb na celkové zaměstnanosti, posílení spotřební funkce jako městotvorného faktoru na úkor funkce produkční, stejně jako zásadní proměny v chápání a prožívání městského způsobu života.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info