Informace o publikaci

Charakterizace dostupných anti-PAH protilátek

Autoři

PŘIBYL Jan SKLÁDAL Petr SUCHÁNEK Miloslav

Rok publikování 2007
Druh Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Jedná se o postup zaměřený na testování dostupných protilátek se specifitou k polyaromatickým uhlovodíkům za účelem ověření jejich specifity, kinetických a termodynamických parametrů. Požitou technikou v tomto postupu byl především piezoelektrický afinitní biosensor a metoda ELISA. Provádění tohoto postupu se skládá z imobilizace příslušného antigenu (konjugát nosného proteinu s deriváty polyaromatických uhlovodíků) na senzitivní plochu biosensoru a následného monitorování vazebného procesu. Výsledkem tohoto postupu jsou zejména komplexní data popisující kinetické i termodynamické vlastnosti protilátek. Tyto informace jsou velmi přínosné při určování jejich vhodnosti pro jednotlivé aplikace. Hodnoty kinetických afinitních konstant jsou údajem, který velmi dobře charakterizuje vlastnosti protilátky a lze je jen obtížně získat jinými metodami. Dobře tak přispívají také ke komerčnímu potenciálu daných protilátek. Jedná se o výrobní postup.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info