Informace o publikaci

Nanopolyperoxidáza: zvýšení citlivosti ELISA metody

Autoři

PŘIBYL Jan SKLÁDAL Petr SUCHÁNEK Miloslav

Rok publikování 2008
Druh Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Byl připraven systém (nanopolyperoxidáza), který slouží ke zvbýšení signálu standardní ELISA metody bez nutnosti měnit její praktické provádění. Prototyp byl vyroben konjugací zlatých nanočástic s protilátkou a křenovou peroxidázou. Vyrobený prototyp je univerzálním zesilovačem signálu imunostanovení založeným na faktu, že na jednu molekulu protilátky je navázázno řádově větší množství enzymové značky. Tento konjugát proto produkuje řádově vyšší signál, což bylo úspěšně testováno metodami ELISA a barvení blotovacích membrán. Podobný zesilovací signál, jehož hlavními výhodami je zvýšení signálu bez změny praktického provádění metody a snížená spotřeba citlivých a drahých bioreagencií, není komerčně nabízen jinou firmou. Výsledek byl vyroben na základě ověření vlastností. Výsledek byl jeden z cílů projektu NPVII 2B06056.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info