Informace o publikaci

Stavební omyly, záměrné návraty či snahy po modernitě? Osudy nejen západního portálu baziliky Porta coeli v Předklášteří u Tišnova

Autoři

FLÍDR Aleš

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Opuscula historiae artium
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Předklášteří; Cistercian convent; Porta Coeli; mediaeval architecture; Gothic portal
Popis Předložená studie se snaží na základě dnes dostupných informací blíže osvětlit historické i umělecké procesy, které ve vzdálené minulosti působily na středověký klášterní komplex Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, a to hlavně na západní portál baziliky a křížovou chodbu, a určily tak výslednou podobu této významné architektonické památky. Především jsem se snažil zjistit, co lze v prostorách kláštera momentálně označit za středověké, tedy odlišení pozůstatků původního portálu i dalších částí klášterní pevnosti (kostel, konvent, kaple, opevnění) od pozdějších doplňků, ať už jsou jakéhokoliv stáří, a to jak pomocí analýzy stavebního vývoje, tak rozborem literatury i nevydaných písemností a archiválií.