Etorikoxib v premedikaci před tonzilektomií

Autoři LEŠTIANSKÝ Boris — HAKL Marek — PEŠLOVÁ Marie — VESELÁ Vladimíra — PAVLÍK Tomáš KOSTŘICA Rom
Druh Článek v odborném periodiku
Citace LEŠTIANSKÝ, Boris, Marek HAKL, Marie PEŠLOVÁ, Vladimíra VESELÁ, Tomáš PAVLÍK a Rom KOSTŘICA. Etorikoxib v premedikaci před tonzilektomií. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, roč. 22, č. 3, s. 137-145. ISSN 1214-2158.
Originální jazyk čeština
Obor Ostatní lékařské obory
WWW http://www.prolekare.cz/anesteziologie-intenzivni-medicina-clanek?id=35740
Klíčová slova premedication with etoricoxib; tonsillectomy; cyclooxygenase-2 inhibitors

Do studie byli zařazeni pacienti podstupující jednoduchou tonzilektomii, kteří byli kategorizováni do skupiny předoperačního rizika podle ASA I a II. Výkon proběhl v celkové doplňované anestezii s orotracheální intubací. Celkový počet tvořily dvě skupiny pacientů, skupina koxibová (n = 38) a kontrolní (n = 37). Ve sledování jsme se primárně zaměřili na hodnocení intenzity akutní posttonzilektomické bolesti pomocí VAS škály. Analyzovali jsme také pooperační spotřebu analgetik (metamizol vs piritramid) během prvních 24 hodin po tonzilektomii. Dále jsme vyhodnocovali kvalitu pooperační bolesti (řezavá, tupá) a její výskyt v obou skupinách. Sekundárně jsme sledovali incidenci pooperačního krvácení z lůžka a následnou nutnost chirurgické revize. Prokázali jsme statisticky významnou redukci v pooperační spotřebě analgetik po 3 a 24 hodinách ve prospěch etorikoxibové skupiny. Signifikantní rozdíly mezi skupinami jsme pozorovali v charakteru, rovněž tak i v kvalitě bolesti. Analýza VAS skóre prokázala spíše stacionární intenzitu bolesti ve skupině s etorikoxibem.Závěrem lze konstatovat celkově nižší spotřebu neopioidní pooperační analgezie (p = 0,001), lepší kvalitativní složku a relativně stabilní intenzitu bolesti v koxibové skupině.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info