Informace o publikaci

Etorikoxib v premedikaci před tonzilektomií

Autoři

LEŠTIANSKÝ Boris HAKL Marek PEŠLOVÁ Marie VESELÁ Vladimíra PAVLÍK Tomáš KOSTŘICA Rom

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anesteziologie a intenzivní medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta Fakulta sociálních studií

Citace
WWW http://www.prolekare.cz/anesteziologie-intenzivni-medicina-clanek?id=35740
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova premedication with etoricoxib; tonsillectomy; cyclooxygenase-2 inhibitors
Popis Do studie byli zařazeni pacienti podstupující jednoduchou tonzilektomii, kteří byli kategorizováni do skupiny předoperačního rizika podle ASA I a II. Výkon proběhl v celkové doplňované anestezii s orotracheální intubací. Celkový počet tvořily dvě skupiny pacientů, skupina koxibová (n = 38) a kontrolní (n = 37). Ve sledování jsme se primárně zaměřili na hodnocení intenzity akutní posttonzilektomické bolesti pomocí VAS škály. Analyzovali jsme také pooperační spotřebu analgetik (metamizol vs piritramid) během prvních 24 hodin po tonzilektomii. Dále jsme vyhodnocovali kvalitu pooperační bolesti (řezavá, tupá) a její výskyt v obou skupinách. Sekundárně jsme sledovali incidenci pooperačního krvácení z lůžka a následnou nutnost chirurgické revize. Prokázali jsme statisticky významnou redukci v pooperační spotřebě analgetik po 3 a 24 hodinách ve prospěch etorikoxibové skupiny. Signifikantní rozdíly mezi skupinami jsme pozorovali v charakteru, rovněž tak i v kvalitě bolesti. Analýza VAS skóre prokázala spíše stacionární intenzitu bolesti ve skupině s etorikoxibem.Závěrem lze konstatovat celkově nižší spotřebu neopioidní pooperační analgezie (p = 0,001), lepší kvalitativní složku a relativně stabilní intenzitu bolesti v koxibové skupině.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info