Informace o publikaci

Bioanalytické studium nádorových markerů karcinomu prostaty na úrovni RNA a proteinu

Autoři

GUMULEC Jaromír MASAŘÍK Michal KŘÍŽKOVÁ S. BABULA P. HRABEC Roman ROVNÝ Arne MASAŘÍKOVÁ M. ADAM V. ECKSCHLAGER T. KIZEK René

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Praktický lékař
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova tumour diseases; polymerase chain reaction; electrochemistry; immunodetection; molecularly-biological techniques; tumour markers
Popis Současné možnosti diagnostiky karcinomu prostaty neumožňují odlišit agresivní (signifikantní tumory) od klinicky latentních (nesignifikantních forem). Práce se zaměřuje na stanovení hladiny klinicky využitelných tumorových markerů karcinomu prostaty: - alfa-metyl CoA-racemáza (AMACR), - caveolin-1, - metalothionein (MT), - p53, - NF-kB, - c-FOS, - c-JUN, - Ki-67, - prostatický specifický antigen (PSA), - ZIP1 a ZnT-1 na úrovni prostatické tkáně (reprezentované buněčnými liniemi 22Rv1 a PNT1A) a v séru pacientů s histologicky ověřeným adenokarcinomem (82 karcinomových a 51 kontrolních sér). Na úrovni mRNA bylo zjištěno snížení exprese Cav-1, NF-kB, c-FOS a c-JUN a zvýšení exprese metalothioneinu, AMACR, PSA, Ki-67, MMP-9 a zinkových transportérů ZIP1 a ZnT-1. V séru je popsáno signifikantní zvýšní metalothioneinu nad hladinu 1 mikroM. Hladina caveolinu-1 se významně zvyšuje u high-grade tumorů, což jej staví do pozice možného markeru agresivní formy karcinomu prostaty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info