Informace o publikaci

Vývoj nových DNA markerů pro geny odolnosti k padlí travnímu u ječmene

Autoři

SOLDÁNOVÁ Martina ŘEPKOVÁ Jana LÍZAL Pavel

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference XIV. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Popis Cílem práce bylo navrhnout a použít markery odvozené ze známé sekvence lokusu Mla, ve kterém jsme identifikovali několik genů odolnosti. Tento lokus je spojován s rasově specifickou rezistencí, která spočívá v rozpoznání patogena a aktivaci obranného mechanismu. Lokus Mla obsahuje osm genů kodujících proteiny s konzervativními doménami genů rezistence. Tyto geny byly rozděleny do tří genových rodin RGH1, RGH2 a RGH3 (homology genů rezistence). Pro účely naší práce jsme zvolili pro tvorbu nových markerů sekvenci RGH1 a celkem bylo navrženo devět markerů. Polymorfismus nových markerů byl zjišťován u parentálních genotypů 23 křížení náchylné odrůdy Tiffany s planým ječmenem, donorem odolnosti k patogenu; restrikční enzymy odhalily změny v primární sekvenci. V generaci F2 byly aplikovány nově odvozené markery k určení vazby s geny odolnosti. Polymorfismus byl zaznamenán u 21 křížení. Vytvořené DNA markery byly lokalizovány 2 až 15cM od šesti genů odolnosti lokusu Mla identifikovaných u šesti křížení. Práce bude pokračovat mapováním dalších genů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info