Informace o publikaci

Videopřípad jako stavební jednotka IVŠV videowebu pro vzdělávání učitelů anglického jazyka

Autoři

MINAŘÍKOVÁ Eva

Rok publikování 2011
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Předkládaný příspěvek má za cíl na ukázce videopřípadu z IVŠV videowebu pro vzdělávání učitelů anglického jazyka představit strukturu videopřípadu, teoretická východiska, ze kterých obsah i struktura videopřípadů vychází, i cíle, které je možno pomocí videopřípadů sledovat. Videopřípadem se zde rozumí sekvence z videozáznamu reálné výuky doplněná dalšími materiály (plán hodiny, práce žáků, pracovní listy, komentáře učitele apod.) a podněcujícími otázkami a úkoly.Těžištěm prezentace je reálný příklad videopřípadu, na kterém bude ilustrován postup tvorby spolu s teoriemi,o které se autoři videopřípadů při jejich konstrukci opírali (obecná didaktika, didaktika anglického jazyka, teorie kognitivního zatížení, výzkum v oblasti využívání videa v učitelském vzdělávání). Videopřípady a práce s nimi umožňují sběr kvalitativních a kvantitativních dat a jejich analýzu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info