Informace o publikaci

Conversational Humour and Joint Fantisizing in Online Journalism

Název česky Konverzační humor a společné fantazírování v online žurnalistice
Autoři

CHOVANEC Jan

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Článek se zabývá lingvistickou konstrukcí humoru ve sportovním zpravodajství v internetových denících. Humor je vytvářen nejen s využitím inkongruit, aluzí a ironie, ale také je spoluvytvářen v kvasi-konverzační interakci mezi žurnalistou a jeho online obecenstvem. Humor podporuje interpersonální dimenzi takových textů (tj. spoluvytváří solidaritu mezi členy virtuální skupiny čtenářů), ale také funguje tako tematická výplň v okamžicích, kdy z nejrůznějších důvodů sportovní zápas neposkytuje dostatečný materiál ke komentování probíhajících událostí, tj. funguje kompenzačně ve vztahu k ideační ose komunikace. Kvazi-konverzační struktura daného žánru čtenářům umožňuje, aby se účastnili kolektivního humoru a dokonce se oddávali tzv. společnému fantazírování (joint fantasizing). Zjištění jsou ilustrována na materiálu online komentáře fotbalového utkání z britského deníku The Guardian.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info