Informace o publikaci

Rodinné právo – Czech Family Law

Autoři

KRÁLÍČKOVÁ Zdeňka DÁVID Radovan KORNEL Martin HOŘÍNOVÁ Anna JANOČKOVÁ Michaela

Rok publikování 2011
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Účelem výukových prezentací na webu Rodinné právo – Czech Family Law v česko-anglické verzi je poskytnout studentům přehled o základních institutech tohoto základního pilíře soukromého práva, především v rámci přednášek předmětu PrF:MP509Z a MP509Zk Rodinné právo. Prezentace – s ohledem na schématičnost – nemohou nahradit přednášky samé, ani učebnici rodinného práva. Jde-li o jejich zaměření, pozornost je soustředěna zejména na statusové otázky (mateřství, otcovství a osvojení, jde-li o dítě, a rozvod, jde-li o manžele) a na jejich dopad do majetkové sféry (výživné). Aktualizace české části odborného obsahu prezentací byla provedena k právnímu stavu v prosinci 2008. Anglická část je pak určena zejména pro zahraniční studenty programu Erasmus, a to v předmětu PrF:SOC017 Czech Family Law, kdy je pozornost věnována historickému vývoji českého rodinného práva až po současnost a klíčové judikatuře Evropského soudu pro lidská práva v této oblasti. Prezentace také informují o principech Evropského rodinného práva daného Evropskou komisí pro rodinné právo (CEFL).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info