Informace o publikaci

Zavedení pracovní povinnosti a systému nucené práce v Protektorátu Čechy a Morava

Autoři

TAUCHEN Jaromír

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Plný text článku
Obor Právní vědy
Klíčová slova labor law; Protectorate Bohemia and Moravia; Private law
Popis Tento příspěvek se zabývá jednou z oblastí pracovního práva v období Protektorátu Čechy a Morava (1939 – 1945). Jedná se o zavedení pracovní povinnosti a systému nucené práce. V první části článku se autor zabývá ideologickým pojetím práce, tedy tím, jak se nacistická doktrína a propaganda dívala na práci a na její funkci v národním společenství. Dále je zde popsán stav za tzv. druhé republiky (říjen 1938 – březen 1939), kdy lze v pracovním právu sledovat určité fašizační tendence. Postupně byli protektorátní občané nuceni k výkonu veřejně prospěšných prací a byla zavedena pracovní povinnost. Hlavní roli v tomto procesu sehrály nově zřízené úřady práce. Ty byly hlavními úřady v procesu řízení pracovních sil. Poslední léta Protektorátu byla spojena s tzv. totálním nasazením, kdy byly statisíce českých dělníků poslány na práci do Německa.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info