Informace o publikaci

CITLIVOST BAROREFLEXU A POZDNÍ EFEKT ANTRACYKLINOVÉ TERAPIE U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTSKÝCH PACIENTŮ

Autoři

NOVÁKOVÁ Zuzana ZÁVODNÁ Eva HONZÍKOVÁ Nataša HRSTKOVÁ Hana BOTHOVÁ Pavla ŠŤASTNÁ Jana

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Antracyklinová antibiotika jsou zařazována do léčebných protokolů u pacientů s nádorovými onemocněními diagnostikovanými v dětském věku i v dospělosti. Jejich širšímu využití brání nežádoucí účinky antracyklinové terapie, především kardiotoxicita. Interakce cytostatik s autonomním nervovým systémem (ANS) nejsou dosud objasněny. Citlivost baroreflexu je index popisující vzájemné působení dvou základních částí ANS – sympatiku a parasympatiku. Je důležitou složkou regulace krevního oběhu a vyjadřuje schopnost stabilizovat krevní tlak. Cílem studie bylo srovnání hodnot citlivosti baroreflexu kontrolních zdravých osob se stejně věkově starými bývalými onkologickými pacienty, kteří prošli protinádorovou terapií v dětském věku. Vyšetřili jsme 415 zdravých osob ve věku 11-20 let a 45 bývalých onkologických pacientů s diagnózou akutní lymfoblastická leukémie, kteří v dětství absolvovali antracyklinovou terapii (celková kumulativní dávka 278+-43mg/m2, doba od ukončení léčby 9+-5 let). Z pětiminutového kontinuálního záznamu krevních tlaků (TK) Peňázovou metodou při řízeném dýchání 20 dechů/min byla stanovena citlivost baroreflexu (spektrální metoda) a vyjádřena v ms/mmHg (BRS, závislá na tepovém intervalu) i v mHz/mmHg (BRSf, index na tepovém intervalu nezávislý). U osob po léčbě jsme nalezli statisticky významně snížené hodnoty krevního tlaku, BRS i BRSf (kontroly versus pacienti: systolickýTK 112+-12,9 vs 103,1+-14,7 mmHg; diastolickýTK 68,2+-9,3 vs 58,5+-9,0 mmHg; BRS 10,1+-5,2 vs 7,6+-4,8 ms/mmHg; BRSf 17,8+-7,8 vs 12,2+-5,5 mHz/mmHg). Hodnoty BRS (BRSf) u bývalých pacientů v 75% (79%) leží pod úrovní mediánu hodnot zdravých kontrol. Můžeme uzavřít, že jsme prokázali negativní pozdní dopad antracyklinové terapie na regulace krevního tlaku zprostředkované autonomním nervovým systémem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info