Informace o publikaci

Správní trestání – je doručování projednáváním?

Autoři

KOLMAN Petr

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Státní zastupitelství
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Administrative criminal law delivery administrative proceedings
Popis Příspěvek se zabývá veřejným právem – správním právem trestním. Článek řeší situaci, kdy v přestupkovém řízení převezme adresát rozhodnutí odvolacího správního orgánu až po uplynutí jednoroční lhůty. Je poté možné takovýto přestupek pokládat za řádně projednaný? Autor se domnívá, že v takovém případě nemůže promlčecí doba uplynout.
Související projekty: