Transformace folikulárního lymfomu – výjimka nebo pravidlo?

Autoři MICHALKA Jozef JANÍKOVÁ Andrea ŠÁLEK David — MOULIS Mojmír — KRÁL Zdeněk HANKE Ivo MAYER Jiří
Druh Článek v odborném periodiku
Citace MICHALKA, Jozef, Andrea JANÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Mojmír MOULIS, Zdeněk KRÁL, Ivo HANKE a Jiří MAYER. Transformace folikulárního lymfomu – výjimka nebo pravidlo? Transfuze a hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. 3, s. 137-143. ISSN 1213-5763.
Originální jazyk čeština
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova Follicular lymphoma; B-lymphoma; Transformation; Transplantation

Transformace indolentního folikulárního lymfomu (FL) znamená jeho přechod do agresivnějšího typu lymfoproliferace (zpravidla do difuzního velkobuněčného B-lymfomu) a představuje závažný léčebný problém, neboť je spolu s rezistencí k léčbě nejčastější příčinou úmrtí pacientů s FL. Diagnóza transformace FL se opírá především o histologii postižené tkáně. K podezření na histologickou transformaci nás mohou vést některé klinicko-laboratorní ukazatele (hyperkalcemie, výrazná elevace laktátdehydrogenázy, rychlý růst nádorů, atypická nebo extranodální lokalizace, nové zjevné B-symptomy). Incidence transformace se pohybuje od 10 do 70 %. Ve srovnání s již vstupně zachyceným transformovaným folikulárním lymfomem mají pacienti s transformací vyvíjející se v průběhu léčby extrémně špatnou prognózu. Nádor se vyznačuje rychlou progresí, rezistencí k léčbě a převážná většina pacientů umírá do jednoho roku od stanovení transformace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info