Informace o publikaci

Vyšetření mutačního statutu genu KRAS jako součást algoritmu léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Autoři

DUBSKÁ Lenka VYSKOČILOVÁ M. NENUTIL R. VALÍK Dalibor KNOFLÍČKOVÁ D. FABIAN P. KOCÁKOVÁ Ilona DEMLOVÁ Regina BERÁNEK Martin DRASTÍKOVÁ Monika VOŠMIKOVÁ Hana BÓDAY A. HORKÁ Kateřina ŠÍMOVÁ Jarmila DRÁBEK Jiří EHRMANN Jiří HAJDÚCH M. MATĚJČKOVÁ M. ŠÍMA R. TVRDÍK D. POVÝŠIL C. RYŠKA A.

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis lékařů českých
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova k-ras; colorectal carcinoma; targeted therapy; anti-EGFR therapy; predictive molecular oncology; standardization of diagnostic procedure
Popis Cílená léčba se stává součástí standardních terapeutických postupů zhoubných nádorů. V případě karcinomu tlustého střeva a konečníku je to nejčastěji terapie pomocí monoklonálních anti-EGFR protilátek (cetuximab a panitumumab). Aktivační somatické mutace v kodonech 12 a 13 exonu 2 genu KRAS jsou negativním prediktivním faktorem léčebné odpovědi na anti-EGFR terapii u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. V České republice se provádí vyšetření genu KRAS v několika referenčních laboratořích. V roce 2009 bylo v těchto laboratořích provedeno 2580 vyšetření mutačního statutu genu KRAS, z nichž bylo 60,2 % případů nemutovaných, tedy wild-type KRAS. Na příkladu jedné laboratoře je demonstrována logistika vyšetřování mutačního statutu genu KRAS. Stratifikace pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem zvažovaných pro cílenou anti-EGFR terapii na základě přítomnosti mutací v kodonech 12 a 13 genu KRAS je dnes standardním postupem. Laboratoř provádějící toto vyšetření by měla postupovat v souladu s doporučeními odborných společností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info