IX. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou

Autoři JANČOVÁ Martina
Druh Editorství tématického sborníku
Citace JANČOVÁ, Martina. IX. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 24 s. ISBN 978-80-210-5777-7.
Klíčová slova Nature science, skills, attitudes, geology, ecology, botany, zoology, Student Konference, research tools.

Sborník anotací je koncipován jako přehled řešených projektů bakalantů, diplomantů a doktorandů Katedry biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Příspěvky byly předneseny na IX. Studentské konferenci s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou studenty učitelské kombinace oboru přírodopis. Sborník anotací svým obsahem dokládá šíři řešených témat na katedře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info