Informace o publikaci

Prognostic impact of p53 aberrations for R-CHOP-treated patients with diffuse large B-cell lymphoma

Logo poskytovatele
Název česky Prognostický význam aberací p53 u pacientů s difúzním velkobuněčným B-lymfomem léčených R-CHOP
Autoři

ŠTEFANČÍKOVÁ Lenka MOULIS Mojmír FABIAN Pavel VÁŠOVÁ Ingrid ZEDEK František RAVČUKOVÁ Barbora MUŽÍK Jan KUGLÍK Petr VRANOVÁ Vladimíra FALKOVÁ Iva HRABÁLKOVÁ Renata ŠMARDOVÁ Jana

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Journal of Oncology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.3892/ijo.2011.1170
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova diffuse large B-cell lymphoma; tumor suppressor p53; FASAY; overall survival; progression free survival
Popis Provedli jsme podrobnou analýzu nádorového supresoru p53 u 75 případů DLBCL. Padesát čtyři pacientů mělo onemocnění de novo, u 21 pacientů se DLBCL vyvinul transformací z méně agresivního onemocnění. Určili jsme funkční stav p53 analýzou separovaných alel v kvasinkách (FASAY) a analyzovali mutované varianty DNA sekvenováním. Hladinu proteinu p53 v nádorové tkáni jsme určili imunoblotingem. Metodou FISH jsme analyzovali deleci genů p53 a ATM. Zachytili jsme 16 mutací p53 (21,3%) včetně mutace aktivující degradaci mRNA. K deleci genu p53 docházelo častěji u případů s mutací p53. Mutace a/nebo delece genu p53 měly statisticky významný negativní dopad na přežití bez progrese onemocnění a mělo tendenci snížovat celkové přežití pacientů, kteří byli léčeni R-CHOP.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info