Informace o publikaci

Morphology and anatomy of pea and maize roots exposed to organic pollutant

Název česky Morfologie a anatomie kořenů hrachu a kukuřice vystavených organickému polutantu
Autoři

ZEZULKA Štěpán KUMMEROVÁ Marie VÁŇOVÁ Lucie

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Structure and Function of Roots - 7th International symposium - Programme and Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova fluoranthene; root morphology; root anatomy; Pisum sativum; Zea mays;
Popis Pětidenní rostliny hrachu (Pisum sativum) a kukuřice (Zea mays) byly kultivovány v živném roztoku bez (kontrola) nebo s přídavkem polycyklického aromatického uhlovodíku fluoranthenu (FLT; 0.1, 1 a 7 mg/L) po dobu 7 dní. Pomocí metod analýzy obrazu byly poté stanoveny morfologické charakteristiky kořenů (délka primárního kořene a jeho apikální nevětvené části, délka a počet postranních kořenů). Z primárního kořene byly připraveny příčné řezy pro hodnocení anatomických rozdílů v oblasti kořenové špičky, před postranními kořeny a v zóně postranních kořenů. Výsledky prokázaly zkrácení délky primárního kořene a jeho apikální části se zvyšující se koncentrací FLT a stimulaci počtu a délky postranních kořenů v nižších koncentracích FLT (0.1 a 1 mg/L) u obou rostlinných druhů. Anatomická studie prokázala změny ve výskytu aerenchymu v kořenech (zvýšení výskytu u hrachu, snížení výskytu u kukuřice) a v nejvyšší koncentraci FLT (7 mg/L) negativní ovlivnění zakládání kořenových primordií a rozvoje postranních kořenů, které byly deformované a silně zkrácené.
Související projekty: