El esperpento valleinclaniano en el contexto del arte grotesco europeo

Autoři POLÁK Petr
Druh Odborná kniha
Citace POLÁK, Petr. El esperpento valleinclaniano en el contexto del arte grotesco europeo. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 97 s. ISBN 9788021056701.
Klíčová slova

Práce představuje esperpento španělského spisovatele Ramóna del Valle-Inclána v kontextu vývoje evropského groteskního umění. V první části je rozebráno esperpento v dramatech Světla Bohémy a Parohy dona Friolery. Druhá část práce je věnována diachronnímu popisu vývoje grotesknosti v literatuře a ve výtvarném umění od antiky až po 20. století. Speciální pozornost je věnována poznatkům M. M. Bachtina a W. Kaysera. V třetí části práce identifikuje a prokazuje úzké sepětí mezi grotesknem a esperpentem. Pozornost je věnována míšení tragických a komických poloh, přítomnosti karnevalových prvků, bipolarizaci postav, deformaci dramatického jazyka a příměru lidské bytosti ke zvířeti či loutce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info