Informace o publikaci

Biomoc a reprodukční biomedicína: konceptuální inspirace pro český kontext

Autoři

SLEPIČKOVÁ Lenka ŠLESINGEROVÁ Eva ŠMÍDOVÁ Iva

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociologický časopis/ Czech Sociological Review
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova biopower; reproductive biomedicine; medicalization; DNA and embryo manipulation; assisted reproduction; childbirth
Popis Text tematizuje koncept biomoci ve vztahu k současné reprodukční medicíně. Představuje analytické rámce k uchopení způsobů, jakými je uplatňována a vyjednávána moc a hegemonie moderní západní medicíny (biomedicíny) v oblasti lidské reprodukce, a nabízí možnosti pro jejich užití při sociologickém zkoumání české reprodukční medicíny. Jde zejména o biomoc a biopolitiku jakožto analytické představy o způsobu vládnutí a administrace moderní populace, governmentalitu, medicinizaci a autoritativní vědění. Stať pojímá biomedicínu jako projev normalizace moderní společnosti, ztotožněný se západním pojetím zdraví a nemoci či s ideou technologického pokroku, a podrobuje ji kritické sociologické reflexi. Soustřeďuje se na analýzu reprodukční medicíny, jedné z klíčových oblastí biomoci. V kontextu biomoci je významná analýza normativního charakteru reprodukční medicíny a jeho konsekvencí v širším sociálním prostoru. Ty se týkají intimity a sexuality, instituce příbuzenství, heteronormativní reprodukce, genderových identit, atd. Důvodem zacílení našeho zájmu na tuto oblast je výrazná propojenost reprodukční medicíny s technologickým aparátem a s komodifikací zdraví a nemoci. Cílem stati je také orientace v dosavadních přístupech české sociologie v daném tématu; zejména chceme nabídnout konceptuální perspektivu české sociologii medicíny a s její pomocí analyticky spojit téma biomoci a reprodukční medicíny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info