Plavání osob se specifickými potřebami

Autoři PACHOLÍK Viktor — BLAHUTKOVÁ Marie
Druh Článek ve sborníku
Citace PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Plavání osob se specifickými potřebami. In Alena Buková, Karol Lukáč. Rekreačný šport, zdravie, kvalita života. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, 2012. s. 233-239, 7 s. ISBN 978-80-7097-935-8.
Originální jazyk čeština
Obor Psychologie
Klíčová slova people with physical handicap; Halliwick Concept; subjective experiences and personality states

Pohyb je fenomén života, základní projev živých organismů. Bez pohybu by nebyl život. Společnost si již nezastupitelný význam pohybu pro zdraví člověka plně uvědomuje a přizpůsobuje tomu životní podmínky i prostředí. I přes tyto snahy však dosud není věnována dostatečná pozornost sportu osob se specifickými potřebami, osob s postižením. Mnoho postižených se ve vodním prostředí necítí bezpečně, nedokáže se ve vodě uvolnit a pobyt v bazénu je pro ně spíše utrpením. Přílišná snaha mnoha pečujících se projevuje křečovitostí, a tím se nepříjemné pocity mohou umocňovat. Vznikají tak mnohdy složité situace, které jsou v pozdějším věku velmi obtížně odstranitelné. Na Fakultě sportovních studií v Brně probíhá výzkum zaměřený na psychické prožitky a stavy osob s tělesným postižením v souvislosti s výukou plavání podle Halliwickova konceptu. Tento příspěvek přináší průběžné výsledky tohoto výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info