Principles of taxation of nonprofit organizations

Základní údaje

Originální název Principles of taxation of nonprofit organizations
Název česky Principy zdanění neziskových organizací
Autoři

Další údaje

Citace FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Principles of taxation of nonprofit organizations. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 2012. ISBN 978-80-210-5715-9.
Originální jazyk angličtina
Obor Ekonomie
Druh Konferenční abstrakty
Klíčová slova Nonprofit organizations; tax models; tax allowance; tax incidence

Anotace

Daňový systém jednotlivých zemí je determinován řadou faktorů, které mohou odlišně ovlivňovat zdanění různých typů subjektů, vč. neziskových organizací. Pro zdanění neziskových organizací není uplatňován jednotný model, ve světě existuje řada různých přístupů. Obecně je pro neziskové organizace doporučován výhodnější daňový režim s daňovými úlevami. Otázkou je, jakou formu úlev stanovit a jakým způsobem vymezit okruh příjemců úlev. Příspěvek podává přehled o různých režimech daňových preferencí neziskového sektoru a komparuje modely uplatňované v systémech zdanění v zemích EU. V další části jsou zhodnoceny dopady různých postupů zdaňování na daňovou povinnost neziskových organizací a jejich dárců v ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info