Informace o publikaci

Leaders’ Perceptions of Rural Development: Case Study of South Moravia

Název česky Percepce rozvoje venkova očima leaderů: Případová studie pro jižní Moravu
Autoři

NEVĚDĚL Lukáš SVOBODOVÁ Hana VĚŽNÍK Antonín

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://geography.upol.cz/soubory/vyzkum/aupo/Acta-42-1/AUPO_Geographica_42-1_Nevedel_et_al.pdf
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova South Moravia; rural development; opinion poll; actor; governance.
Přiložené soubory
Popis Microregional managers and mayors of municipalities are among the most important actors in rural development. They can influence development of a particular region to a large extent due to their access to relevant information and due to their close co-operation with other local participants in development. Furthermore, they can objectively evaluate strategies and theories and their applicability for a region. The aim of the article is to introduce perceptions of the region and visions of regional development that could be found among microregional managers and mayors in South Moravia. Selection of people to be interviewed was influenced by their function in the region, participation in networks and their impacts on local development. The text describes the current state of the study area between the municipalities of Brno, Břeclav, and Znojmo, and possible steps that may be taken in future.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info