Informace o publikaci

Repozitář vědeckých prací

Autoři

BRANDEJS Michal JAKUBÍK Daniel BRANDEJSOVÁ Jitka LUNTER Ľuboš

Rok publikování 2011
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Popis Repozitar.cz je centralizovaný softwarový systém pro evidenci publikační činnosti s možností sběru a zpřístupňování plných textů vědeckých publikací, díky němuž mohou zapojené instituce jednak budovat vlastní fond odborné zaměstnanecké produkce a současně jej zpřístupňovat v souladu s interními předpisy a filosofií Open Access. Zveřejňování publikací přispívá k vyšší citovanosti autorů, čímž se instituce stává v odborných kruzích viditelnější. Mezi základní služby tohoto software patří aplikace pro evidence publikací a plných textů publikací s možností automatizovaného importu publikačních záznamů z lokálních systémů. Díky sběru plných textů je uživatelům k dispozici funkce vyhledávání plagiátů včetně propojení s databázemi porovnávaných dokumentů systémů na odhalování plagiátů Theses.cz i Odevzdej.cz. Pokročilé vyhledávací nástroje umožňují uživatelům vyhledávat v metadatech i plných textech publikací, oborově, dle roku uplatnění, autorů a pod. Repozitar.cz poskytuje softwarové nástroje pro automatizovaný přenos záznamů do RIV včetně implementovaných kontrol RIVu. Další služby systému jsou např.: zaznamenávání citací, hromadné operace se záznamy, statistiky pro manažery a správce aj. Systém je implementován jako centralizovaný systém s decentralizovanými službami pro jednotlivé zapojené instituce s možností využití webového rozhraní Repozitar.cz nebo automatizovaného propojení s lokálními systémy škol na principu vzdáleného volání webových služeb, programem Curl nebo použitím OAI-PMH protokolu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info