Informace o publikaci

Interakce a komunikace učitelů tělesné výchovy

Autoři

JANÍKOVÁ Marcela

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Publikace pojednává o komunikaci a interakci ve výuce tělesné výcovy na základní škole. Po teoretickém rozboru sledované problematiky, podává přehled o empirických výzkumech, které byly v této oblasti provedeny u nás i v zahraničí. Těžiště publikace spočívá v prezentaci tří výzkumných studií zaměřených na interakční styl učtielů tělesné výchovy (dotazníkové šetření, na procesy interakce a komunikace ve výuce tělesné výchovy videostudie), na učitelovo pojetí interakce a komunikace ve výuce tělesné výchovy (obsahová analýza rozhovorů). V závěru publikace je prezentována typologie učitelů tělesné výchovy podle interačkního stylu.
Související projekty: