Informace o publikaci

Geografická konference na Pedagogické fakultě

Autoři

LNĚNIČKA Libor SVATOŇOVÁ Hana SVOBODOVÁ Hana

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Informace České geografické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta Pedagogická fakulta

Citace
WWW http://geography.cz/informace-cgs/vysly-informace-cgs-20121-67/
Klíčová slova Geography, conference, Faculty of Education
Přiložené soubory
Popis Ve dnech 8. a 9. září 2011 proběhla v prostorách Pedagogické fakulty MU mezinárodní konference s názvem „Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzdělávání“. 19. ročník mezinárodního setkání odborníků z akademického prostředí, soukromé sféry a odborníků z veřejné správy se nesl v duchu uplatnění geografie a geoinformatiky v praktickém životě. Organizační zajištění konference bylo v režii katedry geografie Pedagogické fakulty MU. Konference se konala již po 19., přičemž v její organizaci se každoročně střídají katedra geografie Pedagogické fakulty MU a katedra geografie a regionálného rozvoja na Univerzitě Konštatína Filozofa v Nitře. Cílem příspěvku je krátce informovat o aktivitách konference.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info