Informace o publikaci

Rodinné právo – Czech Family Law

Autoři

KRÁLÍČKOVÁ Zdeňka DÁVID Radovan KORNEL Martin HOŘÍNOVÁ Anna JANOČKOVÁ Michaela VOLKOVÁ Jana KOZLOVÁ Veronika

Rok publikování 2012
Druh Učebnice
Citace
Popis Účelem výukových prezentací na webu Rodinné právo – Czech Family Law v česko-anglické verzi je poskytnout studentům přehled o klíčových institutech tohoto základního pilíře soukromého práva, především v rámci přednášek předmětu PrF:MP509Z a MP509Zk Rodinné právo. Prezentace – s ohledem na schématičnost – nemohou nahradit přednášky samé, ani učebnici rodinného práva. Jde-li o jejich zaměření, pozornost je soustředěna zejména na statusové otázky (mateřství, otcovství a osvojení, jde-li o dítě, a rozvod, jde-li o manžele) a na jejich dopad do majetkové sféry (výživné). Anglická část je pak určena zejména pro zahraniční studenty programu Erasmus, a to v předmětu PrF:SOC017 Czech Family Law, kdy je pozornost věnována historickému vývoji českého rodinného práva až po současnost a klíčové judikatuře Evropského soudu pro lidská práva v této oblasti. Prezentace také informují o principech Evropského rodinného práva vytvořených Evropskou komisí pro rodinné právo (CEFL).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info