Czech Modernity as Secular Modernity

Název česky Česká modernita jako sekulární modernita
Autoři VIDO Roman
Druh Další prezentace na konferencích
Citace VIDO, Roman. Czech Modernity as Secular Modernity. In The Euroacademia International Conference "Re-Inventing Eastern Europe". 2012.
Originální jazyk angličtina
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova religion, Catholicism, secularity, national identity, conflict

Hovoří-li sociální vědci o náboženství v moderní Evropě, mívají tendenci pohlížet na její západní část jako na sekulárnější/sekularizovanější než její východní část. Zvláště v období po roce 1989 se o východní a střední Evropě hovořilo v kontextu náboženského revivalu po téměř půlstoletí komunistické vlády a její otevřeně ateistické a protináboženské politiky. Ovšem podobně jako někteří badatelé varují před přílišnou generalizací a/nebo homogenizací v sociologickém studiu náboženství v západní Evropě, musíme být připraveni identifikovat rozmanité vzorce také v oblasti střední a východní Evropy. Případ České republiky může být v tomto ohledu instruktivní. Jak opakovaně dokládají kvantitativní empirická data z mezinárodních výzkumů, patří Česká republika mezi nejsekulárnější společnosti v Evropě. Její náboženský profil připomíná Francii, Nizozemí nebo skandinávské země. Co tato skutečnost sociologicky znamená? Jaké sociální faktory leží v jejím pozadí? Je postačující hledat vysvětlení v klasických modernizačních teoriích? Nebo bychom měli brát v potaz spíše specifické historické a kulturní podmínky? A existuje "česká modernita" jako specifický (sub)typ modernity ve smyslu Eisenstadtovy koncepce "multiple modernities"? V příspěvku se pokusím nastínit, jak nám ve snaze porozumět českému případu může napomoct koncept "multiple secularities" (mnohočetných sekularit) rozpracovaný M. Wohlrab-Sahr.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info