Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy

Autoři HANÁK Jakub — SEDLÁČEK Jan
Druh Článek ve sborníku
Citace HANÁK, Jakub a Jan SEDLÁČEK. Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 265-272, 8 s. ISBN 978-80-214-4238-2.
Originální jazyk čeština
Klíčová slova easement, compensation, appraisal, one-year benefit, technical infrastructure

Problematika náhrad za zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu je opakovaně předmětem odborné diskuze. V tomto příspěvku reagujeme na některé názory, které byly nedávno prezentovány v odborném tisku. Považujeme za nezbytné přinést další pohled a argumenty přinejmenším v otázce stanovení výše ročního užitku a určení povahy pozemku, na kterém má být právo odpovídající věcnému břemenu zřízeno. Pozornost je však věnována také dalším souvisejícím problémům (např. nadužívání ocenění fixní částkou ve znalecké praxi). Vzhledem k profesnímu zaměření autorů je příspěvek vztažen zejména na případ věcného břemene umístění a provozování stavby technické infrastruktury.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info