Algebraické operace definované na konečných množinách

Autoři BERÁNEK Jaroslav
Druh Další prezentace na konferencích
Citace BERÁNEK, Jaroslav. Algebraické operace definované na konečných množinách. In Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. 2012.
Originální jazyk čeština
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova Algebraic operation; inverse algebraic operation; groupoid; semigroups; groups

Příspěvek vznikl na základě výzkumu zaměřeného na inovace metod, obsahu a forem vyučování matematice na 1. stupni základní školy a s tím spojenému zkvalitňování vysokoškolské přípravy budoucích učitelů na 1. stupni ZŠ. Příspěvek je věnován problematice binárních algebraických operací a algebraických struktur na dvouprvkové a tříprvkové množině. Zvládnutí příslušné teorie na konečných množinách přispívá u studentů k hlubšímu pochopení obecné teorie. Nejprve je obsažen úplný přehled algebraických struktur s jednou operací na dvouprvkové množině, dále následuje problematika inverzních operací řešená na množině tříprvkové, včetně některých dalších specifických otázek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info