Informace o publikaci

Algebraické operace definované na konečných množinách

Autoři

BERÁNEK Jaroslav

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek vznikl na základě výzkumu zaměřeného na inovace metod, obsahu a forem vyučování matematice na 1. stupni základní školy a s tím spojenému zkvalitňování vysokoškolské přípravy budoucích učitelů na 1. stupni ZŠ. Příspěvek je věnován problematice binárních algebraických operací a algebraických struktur na dvouprvkové a tříprvkové množině. Zvládnutí příslušné teorie na konečných množinách přispívá u studentů k hlubšímu pochopení obecné teorie. Nejprve je obsažen úplný přehled algebraických struktur s jednou operací na dvouprvkové množině, dále následuje problematika inverzních operací řešená na množině tříprvkové, včetně některých dalších specifických otázek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info