Informace o publikaci

Europlat Employability Survey: Core findings and implications

Název česky Výzkum zaměstnatelnosti studentů psychologických oborů v Evropě EUROPLAT: hlavní výsledky
Autoři

JEŽEK Stanislav MAREŠ Jan NEUSAR Aleš

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Příspěvek prezentuje hlavní zjištění výzkumu zaměstnatelnosti organizovaný v projektu Europlat. Tento výzkum se zaměřil na otázky zaměstnatelnost absolventů psychologických studijních programů v souvislosti s transformací pregradulální přípravy po Boloňské deklaraci. Cílem průzkumu bylo zjistit: (1) jak relevantní otázkou zaměstnavatelnost/zaměstnanost je; (2) jaké jsou současné vnímané problémy v oblasti zaměstnatelnosti/zaměstnanosti; a (3) zkoumat postupy v řešení otázek zaměstnatelnosti/zaměstnání. Naším cílem bylo pokrýt národní kontexty zaměstnatelnosti a případné problémy na úrovni institucí a také částečně postupů souvisejících s možnostmi profesního zařazení bakalářů psychologie. Průzkum zaměřil především na akademické pracovníky se zkušenostmi s výukou psychologie v bakalářských a v navazujících magisterských studijních programech. Vzorek zahrnul 32 partnerů projektu Europlat z různých psychologických výukových pracovišť a 52 dalších partnerů v projektu Europlat (kateder psychologie a psychologických společností po celé Evropě). Celkový počet respondentů je 228 z 32 zemí a téměř sto univerzit. Z odpovědí vyplývá, že schopnost profesního zařazení není v současné době vnímána jako zásadní problém na většině pracovišť (relativně vysoký podíl odpovědí "Nevím" nebo neurčité/obecné odpovědi na otázky). Nicméně, zdá se, že otázka zaměstnanosti nabývá na významu a pravděpodobně bude v budoucnosti ještě významější; v důsledku zvýšeného počtu absolventů bakalářského studia, kteří nemohou pokračovat v magisterském studiu. Pozitivní zprávou je, že zdá se, že bakaláři mají z pohledu respondentů na trhu práce mnoho co nabídnout. Respondenty nejvíce oceňované kompetence byly realizace výzkum a vyhodnocení statistiky, komunikace a interpersonální dovednosti, kritické myšlení a testování (hodnocení) ale i obecnější dovednosti jako schopnost psát odborný text a prezentační dovednosti, schopnost řešit problémy, schopnost skupinové práce nebo vést malý tým, nebo dobrá znalost angličtiny. Kromě "klasických psychologických profesí ", které absolventům bakalářského studie není dovoleno vykonávat ve většině evropských zemí, jeví se jako atraktivní možnosti uplatnění ve vzdělávání, HR, marketingu nebo v jakékoliv profesi, kde je nezbytné umět dělat výzkum. Zaměstnatelnost absolventů magisterského studia je respondenty chápána jako uplatnění v oboru (v "klasických psychologických profesích"); jako problém je vnímán rostoucí počet absolventů a větší konkurence na trhu práce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info