Informace o publikaci

Mikroskopický průzkum povrchu kovových předmětů z Hoštic I

Autoři

KRÁLÍK Miroslav MATĚJÍČKOVÁ Andrea DVOŘÁK Petr

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Bell Beaker Culture;use wear analysis; corrosion products of metal finds;organic residuals
Popis Materiál představovalo 90 předmětů (inventárních čísel) ze zlata, stříbra a mědi v různé míře fragmentace a koroze, nalezených v hrobech pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry, lokalita Hoštice 1 „za Hanou“, okr. Vyškov. Cílem tohoto průzkumu bylo zajistit a interpretovat mikroskopické stopy na povrchu kovových předmětů z tohoto pohřebiště. Na některých zlatých a stříbrných předmětech byly nalezeny stopy výrobní. V případě plíšků jde o švy po spojování menších částí do větších celků a stopy po oddělování jednotlivých plíšků z většího celku. Zahnutí plíšků a otvory v nich lze interpretovat jako stopy fixace plíšků k podkladu (useň nebo textil). Podélné švy a vnitřní struktura některých zlatých drátků ukazuje na výrobu drátků stočením z plíšků. Facety (plošky) na některých drátcích ukazují na sklepávání do podoby finálních předmětů. Stopy užívání předmětů jsou patrné především na konvexních plochách zlatých a stříbrných předmětů, zatímco v konkavitách je nenajdeme. U plíšků lze jasně odlišit plochy vnitřní - otočené k podkladu (např. koženému řemínku), chráněné před mechanickým otěrem a mající zrnitý povrch (pravděpodobně původní povrch vyrobeného plechu), od ploch vnějších, které jsou lesklé. I když to může být dáno částečně i leštěním v konečných fázích výroby, poloha jemných striací svědčí pro vznik těchto stop převážně nezáměrným otěrem v průběhu užívání. Zachované stopy celkově ukazují na to, že do hrobů byly mrtvým přidávány předměty, které byly před tím skutečně užívány. Stopy na jedné z dýk svědčí o jejím broušení ostří, stopy po řezání nebo jiném užívání nebyly zaznamenány. Nalezené relikty v korozních produktech měděných předmětů představují pravděpodobně zbytky lidských vlasů a rostlinných vláken (potažmo textilu), pravděpodobně lnu, čemuž neodporuje poloha nalezených předmětů v hrobech.
Související projekty: