Co se naučíte

Cílem magisterského studijního programu Zubní lékařství je příprava studentů na samostatný výkon povolání zubního lékaře, tak aby ho byli schopni vykonávat na vysoké odborné úrovni odpovídající současnému stavu znalostí a v souladu s právními předpisy a deontologickými pravidly. Je realizován v rámci kreditového systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části svého studia na evropských partnerských univerzitách. Studium je rozděleno do 10 semestrů a je založeno na postupném průchodu studenta teoretickými, preklinickými a posléze klinickými předměty. Studijní plán je koncipován na principu logické návaznosti předmětů/disciplín, kdy je zápis jednotlivých předmětů upraven systémem prerekvizit (tj. pre-existující znalosti nabyté studiem předcházejících předmětů, které jsou nezbytným základem pro navazující předměty) ve prospěch maximální efektivity. Ve studiu jsou obsaženy čtyři souvislé praxe v laboratoři/ordinacích praktického zubního lékaře. Studium programu Zubního lékařství je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která se skládá z části praktické a teoretické v následujících oborech: 1) Konzervační zubní lékařství, dětské zubní lékařství a parodontologie, 2) Protetické zubní lékařství a ortodoncie a 3) Orální a maxilofaciální chirurgie. Studium vede k osvojení si klíčových znalostí a dovedností, kterými jsou - v obecné rovině - porozumění fungování lidského těla a jeho částí ve zdraví i nemoci, pochopení biologických, fyzikálních a chemických principů, ze kterých vychází diagnostika, racionální efektivní léčba a prevence nemocí, zejména se zaměřením na orofaciální oblast.

Praxe

Nedílnou součástí studia magisterského programu Zubní lékařství je povinná odborná praxe ve zdravotnických zařízeních, kterou studenti absolvují již od 4. semestru výuky průběžně až do konce studia.

Před SRZ v 10. semestru studenti procházejí intenzivní sedmitýdenní stáží ve všech oborech zubního lékařství, která klade důraz na komplexní ošetření pacienta v rámci konzervačního zubního lékařství, dětského zubního lékařství, parodontologie, protetického zubního lékařství, ortodoncie a orální a maxilofaciální chirurgie

Kromě stáží v rámci výuky jednotlivých předmětů ve smluvních zdravotnických zařízeních absolvují studenti další zdravotnické prázdninové praxe (typicky v privátních zařízeních, v laboratoři a na klinických pracovištích) v rozsahu 210 hodin:

  • po 2. semestru praxi v zubní laboratoři (1 týden) a v ordinaci (1 týden) v rámci předmětu Preklinické zubní lékařství – celkem 2 týdny.
  • po 4. semestru jako doplnění předmětu Preventivní zubní lékařství – 1 týden s náplní odpovídající praxi dentální hygientistky.
  • po 6. semestru – 2 týdny odborné ordinační praxe z oboru Praktické zubní lékařství.
  • po 8. semestru – 4 týdny odborné ordinační praxe z oboru Praktické zubní lékařství.

Uplatnění absolventů

Profil absolventa magisterského studijního programu Zubní lékařství a Dentistry se plně shoduje s rámcovým profilem absolventa uvedeným v popisu dané oblasti vzdělávání dle Nařízení vlády č. 275/2016. Absolventi jsou připraveni k samostatnému výkonu povolání praktického zubního lékaře ve zdravotnických zařízeních všech typů, k zahájení přípravy pro získání odborných osvědčení pro jednotlivé odbornosti praktického zubního lékařství i k zahájení specializační přípravy v oboru ortodoncie, orální a maxilofaciální chirurgie a klinické stomatologie. Mohou se uplatnit i v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi a také ve farmaceutickém průmyslu. Absolventi mají také možnost pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 4. 1. – 8. 8. 2021)

Žádné informace nejsou k dispozici

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 5 let
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
340 000 Kč
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info