XXXVI výroční konference Organizace evropských sbírek mikroorganizmů

Hlavním cílem XXXVI výroční konference Organizace evropských sbírek mikroorganizmů (ECCO 2017) je představit a rozvinout platformu vzájemných kontaktů, podpořit spolupráci mezi sbírkami navzájem a umožnit diskuzi expertů z jednotlivých sbírek mikroorganizmů. Obecně je konference zaměřena na problematiku mikrobiální taxonomie (např. identifikace, typizace, chemotaxonomie), a také na praktické využití mikroorganizmů (např. v biotechnologiích). V rámci konference ECCO 2017 bude pozornost věnována i na činnosti vztahující se ke každodenním aktivitám ve sbírkách mikroorganizmů (např. kryoprezervace, patentové úložky mikroorganizmů, Nagojský protokol) a přínosům plynoucím z těchto činností.


Pořadatel
Ústav experimentální biologie (Přírodovědecká fakulta)
Odpovědnost
prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Mgr. Dana Nováková, Ph.D.
Další informace, fotografie nebo videa k události
www.ecco2017.sci.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info