doc. MUDr. David Feltl, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. David Feltl, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakultní nemocnice Ostrava , LF Ostravská univerzita
Obor jmenování Onkologie
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 1. 12. 2016
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (lékařská fakulta plzen)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (1. LF UK a VFN Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 3. 2017
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 21. 9. 2017
Datum zasedání VR MU 5. 12. 2017
Stav řízení vědecká rada MU souhlasí s návrhem, návrh predložen ministrovi
Datum ukončení

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. David Feltl, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení OU Ostrava - Lékařská fakulta
Obor habilitace Onkologie
Habilitační práce (veřejná část) Kvalita v radiační onkologii a možnosti jejího monitorování
Datum zahájení 6. 12. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. mudr. Jitka Abrahámová, DrSc. (1. LF UK a FTN Praha)
prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. (Pardubická krajská nemocnice Pardubice)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. (Komplexní onkologické centrum Nový Jičín)
Oponenti prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. (Pardubická krajská nemocnice Pardubice)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. (Komplexní onkologické centrum Nový Jičín)
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 3. 2012
Datum zasedání VR fakulty 17. 5. 2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 7. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info