doc. MUDr. David Feltl, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Probíhajíci řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. David Feltl, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakultní nemocnice Ostrava , LF Ostravská univerzita
Obor jmenování Onkologie
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 1.12.2016
Složení hodnotící komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (lékařská fakulta plzen)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (1. LF UK a VFN Praha)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 29.3.2017 15:00
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení hodnotící komise navrhla jmenování
Datum ukončení

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. David Feltl, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení OU Ostrava - Lékařská fakulta
Obor habilitace Onkologie
Habilitační práce (veřejná část) Kvalita v radiační onkologii a možnosti jejího monitorování
Datum zahájení 6.12.2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. mudr. Jitka Abrahámová, DrSc. (1. LF UK a FTN Praha)
prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. (Pardubická krajská nemocnice Pardubice)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. (Komplexní onkologické centrum Nový Jičín)
Oponenti prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. (Pardubická krajská nemocnice Pardubice)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. (Komplexní onkologické centrum Nový Jičín)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 22.3.2012 14:00
Datum zasedání VR fakulty 17.5.2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.7.2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info