prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

proděkan pro specializační vzdělávání a vnější vztahy Lékařské fakulty
přednosta kliniky – Klinika dětské onkologie


telefon: 532 23 4600, 4614
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Lékařská fakulta
Pracovní zařazení Proděkan pro specializační vzdělávání a vnější vztahy
Fakulta / Pracoviště MU Klinika dětské onkologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednosta kliniky

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Lékařská fakulta
Komise pro pediatrickou specializaci Lékařská fakulta
Komise pro technický rozvoj Lékařská fakulta
Oborová komise Farmaceutická medicína, Solidní nádory, Pharmaceutical medicine, Solid Tumors
Oborová rada Farmakologie, Pharmacology, Pediatrie, Paediatrics
Porada vedení Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin Lékařská fakulta
Vědecká rada Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika dětské onkologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor
telefon 532 23 4600, 4614
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Farmakologický ústavLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor
Fakulta / Pracoviště MU Oddělení genetiky a molekulární biologiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 348
Interní informace Portál MU IS MU