prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.

profesor – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02013a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6413
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Algebra a teorie čísel
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 7. 1999
Datum ukončení řízení 1. 11. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Quantale modules
Oponenti habilitační práce prof. Dr. Klaus Keimel (Technische Universität Darmstadt, Germany)
Dr. Pedro Resende (Technische Universität Darmstadt, Germany)
prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc. (UK Praha - MFF)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 10. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Bohumil Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc. (KU Praha - MFF)
prof. RNDr. Václav Slavík, CSc. (Česká zemědělská univerzita Praha)
doc. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. (UKo Bratislava- MFF)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 10. 2000
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Algebra a teorie čísel
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 29. 10. 2018
Datum ukončení řízení 15. 12. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 4. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Jan Trlifaj, DSc. (Univerzita Karlova MFF)
prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc. (ČVUT Praha)
Prof. Walter Tholen, PhD. (York University, Toronto, Kanada)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 5. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 6. 10. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info