doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

docent – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


kancelář: 4.46
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3571
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 6. 10. 2015
Datum ukončení řízení 1. 8. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU?
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D., M.A. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 4. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (Fakulta sociálních studií)
Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni - Filozofická fakulta)
doc. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. (Ústav mezinárodních vztahů Praha)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 5. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info