prof. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

vedoucí institutu – Mezinárodní politologický ústav


kancelář: 4.46
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3571
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
  Joštova 10
  Brno 602 00
  Mezinárodní politologický ústav
  Joštova 10
  Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • Profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: Ph.D., politologie
 • 2006: PhDr., mezinárodní vztahy a evropská studia
 • 2003: Mgr., politologie
Přehled zaměstnání
 • 2023 - : profesor Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a vedoucí Mezinárodního politologického ústavu
 • 2023 - 2023: docent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a vedoucí Mezinárodního politologického ústavu
 • 2016 - 2023: docent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a Mezinárodního politologického ústavu
 • 2012 - 2016: odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a Mezinárodního politologického ústavu
 • 2007 - 2011: odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a Institutu pro srovnávací politologický výzkum
 • 2006: vedoucí projektu na Mezinárodním politologickém ústavu MU
 • 2005 - 2007: asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a Institutu pro srovnávací politologický výzkum
Pedagogická činnost
 • Instituce EU
 • Politický systém EU
 • Mezivládní Unie - Předsednictví Rady EU
 • Skandinávie a evropská integrace
 • Euroskepticismus
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2018 - : hlavní řešitel grantu Sjednoceni v rozdílech; Příspěvek zemí Visegrádu k tématu vícerychlostní integrace Evropské unie, Grantová agentura České republiky
 • 2013 - 2017: spoluřešitel grantu bEUcitizen - All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship (bEUcitizen), Evropská komise
 • 2013 - 2016: spoluřešitel grantu Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky, Grantová agentura České republiky
 • 2009 - 2012: řešitel grantu Předsednictví Rady EU, Jean Monnet Teaching Module, Evropská komise
 • 2009 - 2010: řešitel grantu České předsednictví Rady EU: most přes minulost, Grantová agentura České republiky 407/09/P030
 • 2006: vedoucí projektu Budoucnost EU z hlediska zájmů České republiky, grantové řízení Úřadu vlády České republiky
Akademické stáže
 • září 2013 - prosinec 2013: stáž na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii, Brusel
Universitní aktivity
 • Oborová rada Mezinárodní teritoriální studia
 • Garant programu Evropská studia (bc.)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2023: Cena prorektorky MU za excelentní výsledky v doktorském studiu
 • 2021: Cena prorektorky MU za excelentní výsledky v doktorském studiu
 • 2012 - 2018: šéfredaktor Politologického časopisu
 • 2006 - 2011: výkonný redaktor Politologického časopisu
Vybrané publikace
 • KANIOK, Petr a Tereza NOVÁKOVÁ. The parliamentary dimension of the Presidency of the Council of the EU : a framework for systematic research. The Journal of Legislative Studies. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, roč. 29, č. 1, s. 96-112. ISSN 1357-2334. doi:10.1080/13572334.2021.1943865. URL info
 • KANIOK, Petr. Czech Republic : Best or Worst in Covid Country? In Lynggaard, Kennet - Jensen, Mads Dagnis - Kluth, Michael F. Governments' Responses to the Covid-19 Pandemic in Europe : Navigating the Perfect Storm. 1st ed. Cham: Palgrave Macmillan, 2023. s. 135-145. ISBN 978-3-031-14144-7. doi:10.1007/978-3-031-14145-4_12. URL info
 • KANIOK, Petr. Czechia´s Parliamentary Administration. In Thomas Christiansen, Elena Griglio, Nicola Lupo. The Routledge Handbook of Parliamentary Administrations. First. London/New York: Routledge, 2023. s. 199-211. Routledge International Handbooks. ISBN 978-1-032-02024-2. doi:10.4324/9781003181521-17. URL info
 • KANIOK, Petr. EU Council Presidency In Times of Politicization, Euroscepticism and Populism. In UACES 53rd Annual Conference. 2023. info
 • KANIOK, Petr a Magda KOMÍNKOVÁ. Hard and Soft Euroscepticism in the European Parliament. European Review. Cambridge University Press, 2022, roč. 30, č. 1, s. 79-95. ISSN 1062-7987. doi:10.1017/S1062798720001088. URL info
 • KANIOK, Petr, Vratislav HAVLÍK a Veronika ZAPLETALOVÁ. Visegrad Four and EU Differentiated Integration : Activities, Perception and Self-Perception after the Refugee Crisis. In Leruth, Benjamin - Gänzle, Stefan - Trondal, Jarle. The Routledge Handbook of Differentiation in the European Union. 1st ed. London: Routledge, 2022. s. 519-536. Routledge International Handbooks. ISBN 978-0-367-14965-9. doi:10.4324/9780429054136-35. URL info
 • KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. Czech political parties´ positions and discourses on foreign and security policies in the shadow of war in Ukraine. In AUGB International Workshop: Russia, NATO and the West. 2022. info
 • KANIOK, Petr a Monika BRUSENBAUCH MEISLOVÁ. Not Quite What You Expected : The Curious Case of Brexit Scrutiny in the Czech Parliament. Parliamentary Affairs. Oxford University Press, 2021, roč. 74, č. 1, s. 79-101. ISSN 0031-2290. doi:10.1093/pa/gsz026. URL info
 • CSEHI, Robert a Petr KANIOK. Does Politicization Matter? Small States in East-Central Europe and the Brexit Negotiations. East European Politics and Societies: and Cultures. Sage, 2021, roč. 35, č. 1, s. 136-155. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325419888686. URL info
 • KANIOK, Petr a Monika BRUSENBAUCH MEISLOVÁ. Brexit as a (de)politicized issue? Evidence from Czech and Slovak parliaments. Journal of Contemporary European Studies. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, roč. 29, č. 4, s. 535-551. ISSN 1478-2804. doi:10.1080/14782804.2020.1824157. URL info
 • KROTKÝ, Jan a Petr KANIOK. Who says what : members of the European Parliament and irregular migration in the parliamentary debates. European Security. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, roč. 30, č. 2, s. 178-196. ISSN 0966-2839. doi:10.1080/09662839.2020.1842362. URL info
 • HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Europe forever? Czech political parties on the orientation of Czech foreign policy. East European Politics. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, roč. 37, č. 4, s. 702-721. ISSN 2159-9165. doi:10.1080/21599165.2020.1855424. URL info
 • KANIOK, Petr. Member States and Audible Communication within the EU Council Working Groups. Journal of Contemporary European Research. Cambridge: UACES, 2021, roč. 17, č. 1, s. 4-22. ISSN 1815-347X. doi:10.30950/jcer.v17i1.1059. article - open access info
 • GALUŠKOVÁ, Johana a Petr KANIOK. European discourse : what difference does it make in the national coordination of the European agenda? European Politics and Society. London: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2020, roč. 21, č. 4, s. 399-417. ISSN 2374-5118. doi:10.1080/23745118.2019.1653127. URL URL info
 • HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Theorising East-Central European Euroscepticism in the Light of the European Parliamentary Elections. In Vít Hloušek and Petr Kaniok (eds.). The European Parliament Election of 2019 in East-Central Europe: Second-Order Euroscepticism. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. s. 1-16. ISBN 978-3-030-40857-2. doi:10.1007/978-3-030-40858-9_1. URL info
 • HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Czech Republic. In Vít Hloušek and Petr Kaniok (eds.). The European Parliament Election of 2019 in East-Central Europe : Second-Order Euroscepticism. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. s. 61-82. ISBN 978-3-030-40857-2. doi:10.1007/978-3-030-40858-9_4. URL info
 • HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Euroscepticism, Parties, Voters, and Politicisation in the 2019 Campaigns for the European Parliament Elections in Central and Eastern Europe. In Vít Hloušek and Petr Kaniok (eds.). The European Parliament Election of 2019 in East-Central Europe : Second-Order Euroscepticism. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. s. 277-292. mimo edice. ISBN 978-3-030-40857-2. doi:10.1007/978-3-030-40858-9_13. URL info
 • BUTH, Vanessa, Anna-Lena HÖGENAUER a Petr KANIOK. The Scrutiny of Brexit in National Parliaments : Germany, Luxembourg and the Czech Republic Compared. In Christiansen, Thomas and Fromage, Diane. Brexit and Democracy : The Role of Parliaments in the UK and the European Union. 1. vyd. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. s. 107-132. European Administrative Governance. ISBN 978-3-030-06042-8. doi:10.1007/978-3-030-06043-5_5. URL info
 • KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. Slow and Big or Say No to the Devil : Party-based Euroscepticism and the Future of EU Enlargement. In Góra, Magdalena - Styczynska, Natasza - Zubek, Marcin. Contestation of EU enlargement and European Neighbourhood Policy : Actors, Arenas, Arguments. 1. ed. Copenhagen: Djøf Publishing, 2019. s. 133-158. Studies in European Cooperation. ISBN 978-87-574-4326-4. info
 • KANIOK, Petr a Magda KOMÍNKOVÁ. Parliamentary Questions : Expressions of Opposition(s) within the European Parliament? Baltic Journal of European Studies. Warsaw: Sciendo, 2019, roč. 9, č. 1, s. 33-56. ISSN 2228-0588. doi:10.1515/bjes-2019-0003. článek - open access info
 • KANIOK, Petr. Brexit – A Crisis Which De-politicized the EU : A Case of Brexit and Czech Politics. In UACES 49th Annual Conference, University of Lisbon, Portugal, 1-4 September 2019. 2019. URL info
 • KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. The Czech Republic : Euroscepticism as a Dominant Tone. In UACES 49th Annual Conference, University of Lisbon, Portugal, 1-4 September 2019. 2019. URL info
 • HAMŘÍK, Lukáš a Petr KANIOK. Is it all about European Democracy? The Motives behind the Institutionalisation of the Spitzenkandidaten. Journal of Contemporary European Research. London: UACES, 2019, roč. 15, č. 4, s. 354-377. ISSN 1815-347X. doi:10.30950/jcer.v15i4.950. článek - open access info
 • KANIOK, Petr a Johana GALUŠKOVÁ. Party based Euroscepticism and EU domestic coordination : longitudinal analysis of central and eastern countries. East European Politics. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2018, roč. 34, č. 4, s. 440-457. ISSN 2159-9165. doi:10.1080/21599165.2018.1503594. URL info
 • KANIOK, Petr. Small Member State Coping with Big Challenge : Brexit and Czech Politics. In UACES 48th Annual Conference, University of Bath 2-5 September. 2018. konference info
 • GALUŠKOVÁ, Johana a Petr KANIOK. European Discourse and Changes in National Coordination Mechanism of the EU agenda. In UACES 48th Annual Conference, University of Bath 2-5 September. 2018. konference info
 • KANIOK, Petr. Involvement of national parliaments in the political system of the European Union: a way for democratic empowerment? In Levi-Faur, David and van Waarden, Frans. Democratic Empowerment in the European Union. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, 2018. s. 15-39. Interdisciplinary Perspectives on EU Citizenship. ISBN 978-1-78811-355-7. doi:10.4337/9781788113564.00009. URL info
 • KANIOK, Petr a Ondřej MOCEK. Roll Call Votes in the European Parliament : a good sample or a poisoned dead end? Parliaments, Estates and Representation. Routledge, 2017, roč. 37, č. 1, s. 75-88. ISSN 0260-6755. doi:10.1080/02606755.2016.1232994. URL info
 • KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. Reaction of the Czech Eurosceptic Parties to the Brexit Vote. In UACES 47th Annual Conference 4-6 September 2017. 2017. UACES conference info
 • KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. Czech Eurosceptic Parties and the Brexit Vote. In ECPR General Conference 6-9 September 2017. 2017. info
 • KANIOK, Petr. Citizens of Visegrad countries : Alternative Europeans? In Competing Visions : European integration beyond the EC/EU, Helsinki 5-6 October 2017. 2017. info
 • KANIOK, Petr. Free Citizens’ Party – from Brussels to Prague? East European Politics. London: Routledge, 2017, roč. 33, č. 4, s. 433-449. ISSN 2159-9165. doi:10.1080/21599165.2017.1345733. URL info
 • KANIOK, Petr a Robert MAJER. Small Countries in the EU: The Czech Republic Case. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe. Routledge, 2016, roč. 24, č. 1, s. 17-35. ISSN 0965-156X. URL info
 • KANIOK, Petr. Eurosceptics we remain? Czech Republic, Euroscepticism and 2014 EP election. In Patrick Moreau and Birte Wassenberg. European Integration and new Anti-Europeanism II. The 2014 European Election and New Anti-European Forces in Southern, Northern and Eastern Europe. 1. vyd. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2016. s. 147-162. Studies on the History of European Integration. ISBN 978-3-515-11455-4. info
 • KANIOK, Petr. Europeanization of Czech Euroscepticism: The Case of Czech Public. In UACES: 46th Annual Conference, 5-7 September 2016, London. 2016. info
 • KANIOK, Petr. Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU? 1. vyd. Brno: Muni Press, 2016. 250 s. Monografie, svazek 64. ISBN 978-80-210-8341-7. info
 • KANIOK, Petr. In the Shadow of Consensus: Communication within Council Working Groups. Journal of Contemporary European Research. London: UACES, 2016, roč. 12, č. 4, s. 881-897. ISSN 1815-347X. info
 • KANIOK, Petr. The Czech Republic 2014 European Parliament Election: Voters Gone Out, New Parties In. Political Preferences. Katowice: University of Silesia, 2015, roč. 2014, č. 9, s. 7-21. ISSN 2083-327X. info
 • KANIOK, Petr. Free Citizens’ Party – from Brussels to Prague? In 22nd International Conference of Europeanists, Paris July 8-10 2015. 2015. info
 • KANIOK, Petr a Vlastimil HAVLÍK. Euro-scepticism and Populism in the Czech Republic. In UACES 45th Annual Conference Bilbao, Spain, 7-9 September 2015. 2015. info
 • GALUŠKOVÁ, Johana a Petr KANIOK. I Do It My Way: Analysis of the Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union. Politics in Central Europe. Praha, 2015, roč. 11, č. 2, s. 23-48. ISSN 1801-3422. doi:10.1515/pce-2015-0009. info
 • HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK. Czech Republic. In Conti, Nicolo. Party Attitudes Towards the EU in the Member States: Parties for Europe, parties against Europe. 1. vyd. Abingdon - New York: Routledge, 2014. s. 158-173. Routledge Advances in European Politics, vol. 100. ISBN 978-0-415-62231-8. info
 • KANIOK, Petr. Strana svobodných občanů – čeští monotematičtí euroskeptici? Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ, 2014, XVI, č. 1, s. 75-92. ISSN 1213-2691. doi:10.5817/CEPSR.2014.1.75. URL info
 • KANIOK, Petr a Leona GERGELOVÁ ŠTEIGROVÁ. Presidency and State Administration in the Czech Republic: Planting a Seed or a Shattered Chance? Journal of Contemporary European Research. Cambridge: UACES, 2014, roč. 10, č. 3, s. 337-354. ISSN 1815-347X. URL info
 • KANIOK, Petr. Předsednictví Rady EU jako nástroj práce s agendou: Evropa bez bariér. Současná Evropa. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 49-69. ISSN 1804-1280. URL info
 • KANIOK, Petr. EU Council Presidency as Agenda Shaper: The Case of the Czech EU Presidency. CEU Political Science Journal. Budapest: CEU, 2014, roč. 9, 3-4, s. 209-233. ISSN 1992-3147. URL info
 • KANIOK, Petr. Post-lisabonské předsednictví: vliv, který není vidět. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013. 2 s. Mezinárodní politika, 2, 2013. URL info
 • KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. “I told you so”: Czech Euroscepticism before and after the economic crisis Václav Klaus and the euro during 1999–2002. In CRonEM Annual Multidisciplinary Conference 2013. 2013. info
 • KANIOK, Petr a Lenka ĎAĎOVÁ. Committee of the Regions: From Advisory Body to the Second Chamber of the European Parliament? Transylvanian Review of Administrative Sciences. Cluj-Napoca: Babes-Bolyai University, 2013, roč. 16, 40E, s. 114-136. ISSN 1842-2845. URL info
 • KANIOK, Petr a Petra KUCHYŇKOVÁ. Jak zkoumat koalice v Radě EU? Analýza výzkumných přístupů ke koaličnímu chování v Radě EU. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2013, XV, č. 4, s. 225-246. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2013.4.225. URL info
 • KANIOK, Petr. The Influence of the EU Council Presidency on Public Opinion. Romanian Journal of European Affairs. Bucharest: European Institute of Romania, 2012, roč. 12, č. 3, s. 19-33. ISSN 1582-8271. info
 • MOCEK, Ondřej a Petr KANIOK. Skupina Evropských konzervatistů a reformistů: svoboda vyměněna za vliv? Acta politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 4, č. 2, s. 131-153. ISSN 1803-8220. URL info
 • KANIOK, Petr. Kill your own Eurosceptic! Why does Euroscepticism cause so many problems? In The Crisis of the European Union: Polish and Czech Perspectives. 2012. 2012. info
 • KANIOK, Petr. Eurosceptics – enemies or a necessary part of European integration? Romanian Journal of Political Science. Bucharest: Romanian Academic Society, 2012, roč. 12, č. 2, s. 29-52. ISSN 1582-456X. info
 • KANIOK, Petr. Eurosceptycyzm: wróg, czy odbicie krzywego zwierciadła polityki i nauki? In Artur Wołek, Jacek Kloczkowski, Ondřej Krutílek. Kryzys Unii Europejskiej. 1. vyd. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2012. s. 190-204. Studia i Analizy. ISBN 978-83-62628-46-9. info
 • KANIOK, Petr. EU Presidency scandal smears Czech coalition. Brussels: Europe' s World, 2011. URL info
 • KANIOK, Petr. Eurosceptics: enemies or necessary part of European integration? In 6th ECPR General Conference, Reykjavík, Island, 24-27 August 2011. 2011. URL info
 • KANIOK, Petr. Why does Euroscepticism cause so many problems? In UACES General Conference, Cambridge 4-7th September 2011. 2011. info
 • KOZLOVÁ, Michaela a Petr KANIOK. Instituce jako klíč ke komunikační politice EU? Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2011, roč. 18, č. 3, s. 254-274. ISSN 1211-3247. info
 • MAJER, Robert a Petr KANIOK. Příčiny islandské žádosti o vstup do EU: Postupná proměna, nebo náhlý skok? Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, roč. 47, č. 3, s. 77-92. ISSN 0323-1844. info
 • KANIOK, Petr. Now the Eurozone is fuelling Czech´s EU doubts. Brusells: Europe' s World, 2011. 1 s. Autumn 2011. ISSN 1782-0642. URL info
 • ĎAĎOVÁ, Lenka a Petr KANIOK. Alandské ostrovy a ich postavenie v Európskej únii. Současná Evropa. Praha: VŠE, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 21-45. ISSN 1804-1280. URL info
 • KANIOK, Petr. Statická, či dynamická Unie Euroskepticismus a vnitřní legitimita evropské integrace. Mezinárodní vztahy. Praha: ÚMV, 2011, roč. 47, č. 4, s. 78-93. ISSN 0323-1844. info
 • KANIOK, Petr a Hubert SMEKAL. České předsednictví v Radě EU: politický standard, mediální katastrofa. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010, roč. 17, č. 1, s. 39-59. ISSN 1211-3247. info
 • KANIOK, Petr. Party Based Euroscepticism: Opposing the Commission or the European Integration. Contemporary European Studies. Olomouc: Palacký University, 2010, roč. 2009, č. 2, s. 24-44, 20 s. ISSN 1802-4289. info
 • KANIOK, Petr. České předsednictví Rady EU - most přes minulost. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2010. 243 s. Ediční řada Monografie, svazek 35. ISBN 978-80-210-5348-9. info
 • ARATÓ, Krisztina a Petr KANIOK. Euroscepticism and European Integration. 1. vydání. Zagreb: CPI, 2009. 336 s. ISBN 978-953-7022-20-4. info
 • KANIOK, Petr. Europeanists, Eurogovernmentalists and Eurosceptics: A Constructive Criticism of Previous Research. In ARATÓ, Krisztina a Petr KANIOK. Euroscepticism and European Integration. 1. vydání. Zagreb: CPI, 2009. s. 159-179. ISBN 978-953-7022-20-4. info
 • BENETINOVÁ, Tibora a Petr KANIOK. Severský model v Evropské unii: analýza priorit severských předsednictví Rady EU. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2009, roč. 16, č. 3, s. 200-227, 29 s. ISSN 1211-3247. info
 • KANIOK, Petr a Hubert SMEKAL. The Czech Presidency of the EU Council: No Triumph, no Tragedy. Romanian Journal of European Affairs. Bucharest: European Institut of Romania, 2009, IX, č. 9, s. 59-79. ISSN 1582-8271. info
 • KANIOK, Petr. Estonsko. In CABADA, Ladislav a Vít HLOUŠEK. Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě? 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 67-82. ISBN 978-80-7380-231-8. info
 • KANIOK, Petr. Předsednictví Rady EU: příběh půlstoletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 170 s. Monografie. ISBN 978-80-210-4765-5. info
 • KANIOK, Petr a Vlastimil HAVLÍK. Euroskepticismus a země střední a východní Evropy. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. 120 s. Studie. ISBN 80-210-4016-5. info
 • DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Markéta PITROVÁ a Petr KANIOK. Česká politika v Evropské unii - Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. 216 s. ISBN 80-210-4076-9. info
 • FIALA, Petr, Markéta PITROVÁ a Petr KANIOK. European Political Parties and the Draft European Constitution. Perspectives: The Central European Review of International Affairs. Praha: Institute of International Relations, 2005, roč. 24, č. 1, s. 21-41, 20 s. ISSN 1210-762X. info

18. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info