doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.

docent – Oddělení právního vzdělávání


kancelář: 625
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6606
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Michal Petr, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Právo Evropské unie
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 11. 2018
Datum ukončení řízení 1. 12. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Vztah českého a unijního soutěžního práva
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The habilitation thesis was published as a monograph by C.H.Beck. The policy of the publishing house does not allow for parallel publication.
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (Právnická fakulta MU)
JUDr. David Raus, Ph.D. (Krajský soud v Brně)
doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 5. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (Právnická fakulta MU)
Členové prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (Právnická fakulta MU)
doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
JUDr. Robert Neruda, Ph.D. (HAVEL & PARTNERS)
doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 11. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info