doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta UP, Olomouc, Dětská klinika
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 2. 2006
Datum ukončení řízení 30. 11. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Prognostické a prediktivní znaky v klinické onkologii
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof.MUDr. Jan Starý, DrSc. (2. LF UK Praha)
prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Jindřich Macháček, CSc. (Lékařská fakulta UP, Olomouc)
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. (2. LF UK Praha)
prof.MUDr. Jan Starý, DrSc. (2. LF UK Praha)