prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

přednostka ústavu – I. ústav patologie


telefon: 543 183 218
e‑mail:
Školitel

Obor: Onkologie

školitel doktorských studentů
Petr Karásek téma: Prognostické a prediktivní faktory u adenokarcinomu pankreatu

Obor: Patologie

školitel doktorských studentů
Dominik Gurín téma: Prognostické a prediktivní markery nádorů hlavy a krku
Michal Hendrych téma: Inter- a intratumorózní heterogenita nádorů mozku
Jiří Lenz absolvent 2013, téma: Analýza exprese nestinu v duktálním adenokarcinomu pankreatu
Michal Tichý téma: Exprese vybraných molekulárních markerů kolorektálních karcinomů a jejich klinicko-patologické korelace
Iva Zambo absolvent 2012, téma: Identifikace nádorových kmenových buněk ve vybraných nádorech dětského věku

Obor: Vnitřní nemoci

školitel doktorských studentů
Jan Trna absolvent 2010, téma: Chronický zánět pankreatu a vztah k nádorovému bujení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info