doc. Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD

odborný asistent – Seminář japonských studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. B1/B1.214
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5018
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ivan Rumánek, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 6. 2020
Datum ukončení řízení 1. 7. 2024
Habilitační práce (veřejná část) The okuni soshi manuscripts as testimony of a point of fracture in classical Japanese theatre
Oponenti habilitační práce Prof. Andrew Gerstle (Londýnská univerzita)
PhDr. Anna Hlaváčová, CSc. (Slovenská akademie věd)
Prof. Jonathan Zwicker (Kalifornská univerzita)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 3. 2024 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. Zdenka Švarcová, Dr. (Univerzita Karlova)
doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 6. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info