Mgr. Petra Holštajn Zemánková, Ph.D.


e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Výzkumná skupina Milana BrázdilaStředoevropský technologický institut
Pracovní zařazení Odborná pracovnice ve výzkumu
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazováníStředoevropský technologický institut
Pracovní zařazení Odborná pracovnice ve výzkumu

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 172049
Interní informace Portál MU IS MU