prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA


Telefon: 532 23 8239
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martin Huser, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor habilitace Gynekologie a porodnictví
Habilitační práce (veřejná část) Fertilita onkologických pacientů
Datum zahájení 6. 4. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (Pracoviště reprodukční medicíny)
prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. (Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta)
doc. MUdr. david Cibula, CSc. (1. LF UK Praha)
doc. MUDr.Martin Procházka, Ph.D. (LF UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 3. 2011
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Gynekologie a porodnictví
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 8. 1. 2016
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. (Fakultní nemocnice Olomouc)
Členové prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Alois Martan, CSc. (1. KLF UK Praha)
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Ján Danko, CSc. (Jesseniova lekárska fakulta UK)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 4. 2016
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 19. 5. 2016
Datum zasedání VR MU 11. 10. 2016
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 19. 6. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info