prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA


telefon: 532 23 8239
e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Aprobační komise Lékařská fakulta
Oborová komise Gynekologie a porodnictví, Obstetrics and Gynaecology
Oborová rada Chirurgie a reprodukční medicína, Surgery and Reproductive Medicine
Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Gynekologicko-porodnická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor
Telefon 532 23 8239
E-mail
Fakulta / Pracoviště MU Oddělení pro rozvoj a projektovou podporuLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 185124
Interní informace Inet MU IS MU