doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry – Katedra psychologie


kancelář: 2.47
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4616
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita
Funkce na pracovišti
 • učitel, výzkumník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Magisterské studium psychologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, absolvováno 2001, Doktorské studium sociální psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, absolvováno 2006 Habilitace v oboru obecná psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, 2018
Přehled zaměstnání
 • 2000 - 2001, Výzkumný pracovník v Laboratoři pro výzkum dětí a mládeže, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
  2001 – 2005, Výzkumný pracovník v Centru pro výzkum utváření osobnosti a etnicity, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita
  2003 - 2005, Výzkumný grant GAČR Psychosociální klima školy - teorie, diagnostika, možné intervence, řešitel.
  2005 – 2011, Výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodin, vývoj osobnosti v čase změn moderní společnosti, výzkumný pracovník
  2011, Interní grant Masarykovy univerzity Sebepercepce a sebeprezentace identity v adolescenci
  2012 - 2016, Výzkumný grant GAČR Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie, výzkumný pracovník
  2015 - 2017, Výzkumný grant GAČR Od rozhodnosti k autoritářství: Potřeba kognitivního uzavření, výzkumný pracovník
  2016 - 2018, Výzkumný grant GAČR Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich “cvičných učitelů”) na druhém stupni základní školy, analytik
  2017 - 2018, Výzkumný grant GAČR Metodické studie pro české verze měřítek psychologických charakteristik adolescentů a vynořujících se dospělých, řešitel
  od 2018, Výzkumný grant GAČR Career adaptability of vocational upper-secondary school graduates during the school-to-work transition, výzkumný pracovník
  od 2019, Výzkumný grant GAČR The Adolescent Experience: Young Czechs after and during social change, výzkumný pracovník
Pedagogická činnost
 • Kurzy v oblasti metodologie, výzkumných metod, analýzy dat, psychometriky a psychologické diagnostiky.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Longitudinální vývojové a psychometrické modely. Psychologická diagnostika a psychometrika. Kognitivní aspekty dotazování. Měření školního klimatu. Evaluace výuky v vyšší vzdělávání.
Akademické stáže
 • 2000, University of Ulster at Magee, Londonderry in Northern Ireland, Strukturnímodelování v psychologii 2004, Örebro Universitetet, metodologie a publikační dovednosti 2012, Wrexham Glyndwr University, studijní pobyt
Univerzitní aktivity
 • 2015-2017 člen Akademického senátu, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita
Vybrané publikace
 • KVASKOVÁ, Lucia, Jan ŠIRŮČEK, Stanislav JEŽEK, Lucie HRUBÁ, Lenka LACINOVÁ a Petr MACEK. Personal Goals and Identity of Czech University Students. Emerging Adulthood. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2022, roč. 10, č. 2, s. 354-359. ISSN 2167-6968. doi:10.1177/2167696820917813. URL info
 • HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Stanislav JEŽEK, Andreas HIRSCHI a Petr MACEK. Career Adaptability and Social Support of Vocational Students Leaving Upper Secondary School. Journal of Career Assessment. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020, roč. 28, č. 3, s. 478-495. ISSN 1069-0727. doi:10.1177/1069072719884299. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Stanislav JEŽEK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Miroslav JANÍK. Novice teachers in the Czech Republic and their drop-out intentions. European Journal of Education. Hoboken , NJ USA: John Wiley & Sons, 2020, roč. 55, č. 2, s. 275- 291. ISSN 0141-8211. doi:10.1111/ejed.12373. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Petr KVĚTON, Stanislav JEŽEK, Jan MAREŠ a Kateřina LOJDOVÁ. Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 135-155. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-1-6. full text SP info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Barbora HOUBOVÁ, Zuzana MÜHLBECKOVÁ, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. Work stress, work-related thoughts, neuroticism, detachment and their influence on well-being and performance: The diary study (Poster). In European Association of Work and Organizational Psychology Congress 2019. 2019. info
 • CERNIGLIA, Luca, Silvia TAMBELLI, Michaela ERRIU, Stanislav JEŽEK, Carlos Arturo ALMENARA a Renata TAMBELLI. Trajectories of aggressive and depressive symptoms in male and female overweight children : Do they share a common path or do they follow different routes? PLoS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 1, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0190731. URL info
 • HLAĎO, Petr a Stanislav JEŽEK. Measurement of career-specific parental behaviors perceived by Czech adolescents. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 2, s. 101-135. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-2-7. URL URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 45. ISBN 978-80-210-8889-4. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Petr SMUTNÝ a Stanislav JEŽEK. Leader traits, transformational leadership and leader effectiveness : A mediation study from the Czech Republic. Journal for East European Management Studies. Baden-Baden: Nomos, 2018, roč. 23, č. 3, s. 474 - 501. ISSN 0949-6181. doi:10.5771/0949-6181-2018-3-474. full-text (online) info
 • DANEBACK, Kristian, Anna ŠEVČÍKOVÁ a Stanislav JEŽEK. Exposure to online sexual materials in adolescence and desensitization to sexual content. Sexologies. Paris: Elsevier, 2018, roč. 27, č. 3, s. "e71"-"e76", 6 s. ISSN 1158-1360. doi:10.1016/j.sexol.2018.04.001. článek info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Cena děkana. Masarykova univerzita, 2018. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ, Stanislav JEŽEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Báze moci učitele: česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale. Studia Paedagogica. FF MU Brno: ÚVP FF MU, 2017, roč. 22, č. 1, s. 87-112. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-1-6. full text SP info
 • GABRHEL, Vít a Stanislav JEŽEK. Factor validity and internal consistency of the Expressions of Spirituality Inventory – Revised (ESI-R) : The Czech context. International Journal of Transpersonal Studies. 2017, roč. 36, č. 1, s. 101-109. ISSN 1321-0122. doi:10.24972/ijts.2017.36.1.101. URL info
 • VLACHYNSKÁ, Olga, María DEL MAR GONZÁLEZ, Ana LÓPEZ JÍMENEZ, Lenka LACINOVÁ a Stanislav JEŽEK. Role of Marital Conflict and Specific Aspects of Parenting in Predicting Adolescent’s Psychological Adjustment of Spanish Adolescents. E-psychologie. Českomoravská Psychologická Společnost, 2017, roč. 11, č. 4, s. nestránkováno, 18 s. ISSN 1802-8853. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4. info
 • LACINOVÁ, Lenka, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Stanislav JEŽEK, Jakub CHROMEC, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Tomáš URBÁNEK a Milan BRÁZDIL. Deja vu experiences in healthy Czech adults. The Journal of Nervous and Mental Disease. Williams & Wilkins, 2016, roč. 204, č. 12, s. 925-630, 6 s. ISSN 0022-3018. doi:10.1097/NMD.0000000000000573. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Marcela LEUGNEROVÁ, Soňa DOČEKALOVÁ, Anna HLAVAČKOVÁ, Veronika MORHÁČOVÁ, Kateřina NEŠPOROVÁ, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. Do men conform more than women in the recognition and labeling of emotions? Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2016, roč. 58, č. 4, s. 251-258. ISSN 0039-3320. doi:10.21909/sp.2016.04.721. Online archiv časopisu info
 • MACEK, Petr, Lenka LACINOVÁ, Stanislav JEŽEK, Ondřej BOUŠA, Jan ŠIRŮČEK a Lucie LOMIČOVÁ. Current Czech emerging adults and their parents: A generation growing up in the time of social change. In Paper presented on invited symposium “Emerging Adulthood in Europe: Themes and Variations. 24th Biennial Meeting of ISSBD, July 10 -14, Vilnius, Lithuania. 2016. info
 • LACINOVÁ, Lenka, Stanislav JEŽEK, Tomotaka UMEMURA a Petr MACEK. Romantic attachment and motivation for sex in emerging adulthood: Do gender and self-esteem matter? In The 7th International Attachment Conference, New York. 2015. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015. Čítárna Munispace info
 • JEŽEK, Stanislav. Aktuální pojetí autonomie v psychologii. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2014, roč. 58, č. 1, s. 31-40. ISSN 0009-062X. info
 • JEŽEK, Stanislav, Petr MACEK, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ a Ondřej BOUŠA. Concepts of Autonomy in Emerging Adulthood and Their Perception by Czech Emerging Adults. In Katarzyna Adamczyk, Monika Wysota. Functioning of Young Adults in a Changing World. Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. s. 51-66. ISBN 978-83-64275-49-4. URL info
 • MORAVCOVÁ, Markéta, Stanislav JEŽEK, Jiří MAREŠ a Eva VACHKOVÁ. Czech version of Menopause Rating Scale Questionnaire - Preliminary notice. Kontakt. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2014, roč. 16, č. 2, s. "e94"-"e101", 8 s. ISSN 1212-4117. doi:10.1016/j.kontakt.2014.05.005. info
 • KRUTIŠ, Jan, Jiří MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Posttraumatický rozvoj u vojáků AČR po návratu ze zahraniční mise. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2011, roč. 55/2011, č. 3, s. 245-256, 11 s. ISSN 0009-062X. info
 • MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK a Magda KREMINOVÁ. Přínos nemoci z pohledu nemocných dětí. In J. Mareš a kol. (Eds.) Kvalita života u dětí a dospívajících II. Brno: MSD, 2007. s. 215-224, 9 s. Kvalita života, 2. ISBN 9788073920081. info
 • MAREŠ, Jiří a Stanislav JEŽEK. Kvalitativní metody pro diagnostiku psychosociálního klimatu školy, 1. část. Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2006, roč. 58/2006, č. 1, s. 30-45, 15 s. ISSN 1335-1982. info
 • JEŽEK, Stanislav. Specifika začínajících učitelů coby informátorů o klimatu a kultuře školy – metodická sonda. Kocurová Marie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu; sborník anotací 14 konference ČAPV. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 44. ISBN 80-7043-483-X. info
 • RYBÁŘOVÁ, Marie, Jiří MAREŠ, Stanislav JEŽEK a Šárka TŮMOVÁ. Kvalita života vysokoškoláků zjišťovaná zjednodušenou metodou SEIQoL. In Kvalita života u dětí a dospívajících I. Brno: MSD Brno, 2006. s. 189-198. QoL/1. ISBN 8086633659. info
 • MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK a František TOMÁŠEK. CASSS-CZ: The Czech version of the social support questionnaire for children and adolescents. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, roč. 5/2005, č. 1, s. 11-25, 14 s. ISSN 1732-6729. info
 • JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy III. Ježek S. (Ed.). Brno: MSD Brno s.r.o., 2005. 158 s. Sborník příspěvků. ISBN 8086633454. URL info
 • MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK a Jaroslava PEČENKOVÁ. Psychosociální klima ve speciální základní škole při fakultní nemocnici. Ježek S. In Psychosociální klima školy III. Brno: MSD Brno s.r.o., 2005. s. 118-129, 22 s. ISBN 80-86633-45-4. info
 • JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy II. Ježek S. (Ed.). Brno: MSD Brno s.r.o., 2004. 165 s. Sborník příspěvků. ISBN 8086633292. info
 • VANČURA, Jan a Stanislav JEŽEK. "Příběhy o stromu" v longitudinální studii Elspac. In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 133-143, 10 s. Edice psychologie. ISBN 8086598845. info
 • JEŽEK, Stanislav. Metodické a metodologické aspekty zkoumání školního klimatu na ZŠ hromadným šetřením žáků - možnosti a meze. 2003. URL info

23. 6. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info