prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Ředitel Ústavu výpočetní techniky


Kancelář: C219
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 2101
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno
Obor habilitace Informatika
Habilitační práce (veřejná část) Praktické logické programování
Datum zahájení 17. 3. 1998
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. (FI MU Brno)
RNDr. Jan Pavelka, CSc. (DCIT s r.o. Praha)
Oponenti doc. Ing. Julius Csontó, CSc. (FEITU Košice)
doc. RNDr. Pavol Voda, CSc. (MFF UK Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty 16. 6. 1998
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 25. 6. 1998
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor jmenování Informatika
Datum zahájení 4. 4. 2008
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (FIT VUT v Brně)
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (MFF UK Praha)
doc. Ing. Petr Sosík, Dr. (SLU v Opavě)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 10. 2008
Datum zasedání VR fakulty 20. 3. 2009
Datum zasedání VR MU 26. 5. 2009
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 18. 9. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info