prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

ředitel Ústavu výpočetní techniky


kancelář: G363
Šumavská 416/15
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4833
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 3. 1998
Datum ukončení řízení 25. 6. 1998
Habilitační práce (veřejná část) Praktické logické programování
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Julius Csontó, CSc. (FEITU Košice)
doc. RNDr. Pavol Voda, CSc. (MFF UK Bratislava)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. (FI MU Brno)
RNDr. Jan Pavelka, CSc. (DCIT s r.o. Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 6. 1998
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 4. 4. 2008
Datum ukončení řízení 18. 9. 2009
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 10. 2008
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (FIT VUT v Brně)
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (MFF UK Praha)
doc. Ing. Petr Sosík, Dr. (SLU v Opavě)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 3. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 5. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info